Opdrachtgever
Operatie

Automatisering studentenregistratie

Voor College Zorgopleidingen te Utrecht (CZO) zijn een bestaande CRM-applicatie en DMS (Document Management Systeem) gemigreerd naar één Drupalomgeving.

Het doel van deze migratie naar een Drupal was een verlaging van de administratieve lasten rondom de processen door:

  • Alle informatie op te nemen in 1 integraal systeem (ook de externe website).
  • Zoveel mogelijk geheel of gedeeltelijke papieren stappen (invulformulieren) te vermijden.
  • Controle op gegevens niet achteraf te laten plaatsvinden, maar de controle te beleggen bij invoer aan de bron

Daarnaast heeft de migratie ten doel de kwaliteit van de opgeslagen gegevens te verbeteren en een flexibel platform te bieden om ondersteuning te bieden aan toekomstige organisatie wensen van het CZO.

Kopfoto: By Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy (Doctors perform surgery together.) [Public domain], via Wikimedia Commons

Deliverable

Registratie, volg- en rapportagesysteem