link

Hoger in Google met Linkbuilden

Met ruim 555 miljoen websites op het internet (Netcraft, 2011) wordt het steeds lastiger om goed gevonden te worden in zoekmachines. Van alle seo technieken is linkbuilden een van de meest invloedrijke op dit moment. Wij hebben voor u onderzoek gedaan naar linkbuilden en het effect daarvan op de resultaten binnen Google. 

Bij het optimaliseren van websites voor zoekmachines gaat het eigenlijk vooral om Google. Met meer dan 1 miljard unieke bezoekers per maand (Wasserman, 2011) en een globaal marktaandeel van 78 procent (Search Engine Market Share, 2012) is Google de grootste leverancier van bezoekers voor uw website.

Linkbuilden is, kort gezegd, het verkrijgen van inkomende links van andere websites. Deze links zullen, volgens zeggen, de PageRank verhogen en dat zal resulteren in een betere positie in de zoekresultaten van Google. Hoger in de organische resultaten voor Google betekent helpen om online doelen te behalen.

Als we kijken naar het originele papers van de Google Founders over de werking van de PageRank zien we dat linkbuilden in theorie inderdaad dit resultaat zou moeten hebben. (Brin & Page)

Uit onderzoek (Stokes, 2010) blijkt dat een link van een vertrouwde website 4.2 keer zoveel gewicht heeft als spamlink. Een vertrouwde website heeft een hogere PageRank. Een voorbeeld van zo’n website is nu.nl, met een 7 als PageRank. Een link van een social network heeft 8.9 keer zoveel gewicht als een spamlink. Belangrijk om te onthouden is dat links op social networks snel verdwijnen, wat de boost van tijdelijke aard maakt.

Naast de bron is ook de relevantie van de link een belangrijke beoordelaar. Links van websites, die niets met de inhoud van de website te maken hebben, zullen weinig invloed op de PageRank hebben. Verkeerd linkbuilden kan zelfs negatieve invloed hebben op de resultaten in Google. Google geeft zelf aan de volgende activiteiten niet goed te keuren en bij ontdekken te bestraffen. (Google, Link schemes, 2011):

• Verkrijgen van links met de bedoeling om de PageRank te manipuleren.
• Link van en naar spammers of slechte achterbuurten van het internet.
• Meedoen aan uitwisseling programma’s van links
• Kopen en verkopen van links die de PageRank beïnvloeden

De vraag die dit direct oproept is: “als we niet mogen linkbuilden om de PageRank te manipluren, wat hebben we dan aan linkbuilden?”. Het verschil zit hem in de aanpak. Als u overal uw link plaatst of laat plaatsen, ook op niet relevante websites en in grote aantallen, dan kan Google aannemen dat dit bedoeld is om uw PageRank te manipuleren. Als er alleen links worden geplaatst op websites die relevant zijn voor het onderwerp van de website, dan is in eerste instantie het doel om bezoekers te ondersteunen en de weg te wijzen. Mooi meegenomen is natuurlijk de backlink die de PageRank verhoogt.

Elke website met interessante en unieke inhoud zal uit zichzelf al een aantal inkomende links genereren. Deze komen van de personen die de inhoud interessant vinden en dit delen of ernaar verwijzen. Hoe beter de inhoud, hoe minder moeite en tijd het linkbuilden zal kosten. Plaatsen waarop u aan links kan komen om het portfolio zelf nog verder uit te bouwen zijn:

• Blogs
• Forums
• Online kranten
• Relevante directories
• Social media websites
• RSS feed directories
• Andere relevante en gewillige websites.

U kunt eigenlijk overal linkbuilden waar ze content toestaan. Vergeet niet dat bij gebuik van het attribuut “nofollow”, zoals op wikipedia, de link geen waarde heeft voor de PageRank.

Conclusie

Linkbuilden is een sterke techniek die kan worden gebruikt wanneer de standaard website-optimalisatie niet volstaat. Met ruimt 555miljoen websites online is dit steeds vaker het geval. Linkbuilden heeft veel invloed op de PageRank en daarmee de positie in Google. Als u afhankelijk bent van online acquisitie of verkoop dan kunt u eigenlijk niet om linkbuilden heen. Hoe hoger de kwaliteit van de links hoe sneller u in Google zal stijgen. De kwaliteit en de bron van een link is erg belangrijk voor het resultaat. Bij het uitbesteden van Linkbuilden is het belangrijk erachter te komen op welke wijze er aan het linkportfolio wordt gebouwd. Linkbuilden met spamlinks of via achterbuurten kan door Google worden bestraft met in het ergste geval zelfs een verbanning uit de resultaten.

Ervaring van Frogger

Wij hebben een testcase neergelegd bij een linkbuildpartij die aantoonbaar en transparant werkt, volgens de regels uit ons onderzoek, waarbij risico op bestraffing zo gering mogelijk is. Na drie maanden was een top 3 positie in de organische resultaten van Google behaald. Helaas hebben we ook een klant van ons gezien die, na linkbuilden bij een andere partij, daar behoorlijk voor werd gestraft.

Referenties:

(2012). Search Engine Market Share. netmarketshare. http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=4&qptimeframe=M&qpsp=157

Brin, S., & Page, L. (sd). The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Computer Networks and ISDN Systems, Stanford. http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html

Filetonic (sd). Exploring White Hat Links , 4-11. http://www.tutorialspoint.com/white-papers/88.pdf

Google. (2011, 7 23). Link schemes. Opgeroepen op 4 2, 2012, van Google.com: http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=66356

Netcraft. (2011, 12). December 2011 Web Server Survey. Opgehaald van Netcraft.com: http://news.netcraft.com/archives/2011/12/09/december-2011-web-server-su...

Rogers, I. (2002). The Google Pagerank Algorithm and How It Works. http://www.sirgroane.net/google-page-rank/

Stokes, R. (2010, 4). Does Backlink Quality Matter? Opgeroepen op 4 2, 2012, van adgooro.com: http://www.adgooroo.com/backlink_quality.php

Wasserman, T. (2011, 6 22). Google Now Reaches 1 Billion People Per Month . Opgeroepen op 4 2, 2012, van mashable: http://mashable.com/2011/06/22/google-breaks-1-billion