Aanpak
Begrip & Wendbaarheid

Aanpak

Voordat er gebouwd kan worden, maken we kennis. Niet alleen persoonlijk, maar ook met uw organisatie. Wij zijn er van overtuigd dat wij alleen met voldoende begrip van uw vraagstuk, een goede oplossing kunnen bieden. En vanuit diezelfde overtuiging hebben wij ons bewust gespecialiseerd in open source technologie. Want door jarenlange focus, zijn wij inmiddels experts in PHP en Drupal als applicatieframework.

Bepaal doelstellingen

Om uw online product succesvol te maken is het belangrijk vooraf duidelijk uw doelstelling en doelgroep te bepalen. Wat is het probleem, voor wie is de applicatie bedoeld en wat moet er verbeterd worden?

Hoe duidelijker het antwoord op deze vragen, hoe beter de applicatie uiteindelijk zal voldoen aan de verwachtingen van uzelf en de gebruikers, of uw bezoekers.

Het bepalen van doelstellingen, doelgroep en wensen bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek. Wij adviseren u over de indeling, structuur en mogelijkheden voor uw website, intranet of website.

Strategie

Bepaal prioriteiten

Als er een globaal idee is van de wensen, dan bepalen we samen hoe we dit in meer concrete wensen (requirements) vertalen. De volgende stap is deze wensen op volgorde van belangrijkheid te zetten (prioriteren). 

De uitkomst van deze stap in het Agile proces, is een Prioritized Requirements List (PRL). De PRL is een basis voor het bepalen van het benodigde budget voor uw project en dient als bron voor de ontwikkelsprints. 

Prioriteiten

In sprints bouwen

Door te werken in sprints, inclusief de daarbij behorende processen (zoals Backlog refinement, print planning, -grooming en -reviews) kunnen risico’s en problemen sneller geïdentificeerd en aangepakt worden. Agile werken vraagt van u als opdrachtgever/productowner ook een hoge mate van betrokkenheid, maar zorgt er wel voor dat u veel controle en inzicht heeft in het project.


Agile werken heeft duidelijke voordelen ten opzichte van meer conventionele projectmethoden:

- Er wordt gewerkt met prioriteiten, hierdoor is een eerste release met must have functionaliteit mogelijk binnen het gestelde budget en kritische planning.
- Op korte termijn is steeds resultaat zichtbaar, omdat na iedere sprint een deelproject wordt opgeleverd. Er is sprake van een continue vooruitgang in plaats van een eenmalige grootschalige oplevering, zonder dat de website niet voldoet aan de op dat moment eisende voorwaarden.
- Per deelproject is er sprake van software testen en evalueren.
- Er kan flexibel worden omgegaan met nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten of wijzigingen van reeds bepaalde functionaliteiten kunnen daardoor zonder enig probleem worden meegenomen.
- Er kan flexibel worden omgaan met tegenslagen en/of meevallers, door het gebruik van prioriteiten.
- Het is bijna altijd een flinke kostenbesparing ten opzichte van werken met een functioneel en/of technisch ontwerp.
- Vooraf zicht op benodigde kosten en nooit meer uren betalen dan nodig zijn.

Scrum

Uw project bespreken?

Kopfoto door Nhan Ngo, schaakspel door Ghdphotos. Copyright CC-BY-SA-4.0.