Strategie en advies - Oplossingen voor digitale vraagstukken

Vaak gaat er een flinke investering gepaard met het ontwikkelen van een website, webshop, webapplicatie of ander digitaal platform. Deze investering wordt gedaan omdat er doelen behaald moeten worden, zoals het genereren van meer leads, verhogen van conversie, binden en informeren van klanten, verhogen van bekendheid en zichtbaarheid, optimaliseren van processen, digitaliseren en het verminderen van fouten of verhogen van kwaliteit van processen en dienstverlening.

Het is belangrijk om een plan te hebben om deze doelen te behalen, maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo gemakkelijk. De bovengenoemde doelen zijn bijvoorbeeld al niet concreet genoeg en soms zelfs een middel voor een ander, wellicht onbenoemd, doel. Zo zijn meer bezoekers, nieuwsbrief, inschrijvingen etc. natuurlijk geen doel op zich. Het is belangrijk om te weten wat het echte doel is, wat er bereikt moet worden en hoe dat bereikt kan worden. Een investering kan alleen dan verantwoord worden, als achteraf meetbaar is of het traject succesvol was.

Onze kennis en ervaring van strategie en advies op dit vlak kan helpen om deze doelen concreet te maken en te kijken naar de vraag achter de vraag. Zo kan er een digitale roadmap opgesteld worden om deze doelen te behalen en kan er gefundeerd digitaal advies gegeven worden om de juiste oplossingen te vinden. Het gaat hierbij niet om het behandelen van symptomen, maar om het aanpakken van de bron van het probleem.

Wat wij vanuit consultancy voor je doen:

  • Doelgroepen scherp krijgen en haar behoefte
  • Concrete doelen achterhalen en opstellen (KPI’s)
  • IT-landschap in kaart brengen
  • Technologie selectie & innovatieve oplossingen
  • Roadmap ontwikkelen
  • Audits uit code, kwaliteit en security

Gedurende het hele proces is het belangrijk om waarde te creëren voor zowel de organisatie als de doelgroepen. Wij werken daarom met onze beproefde ‘zodat’ methode. Doordat wij buiten jouw organisatie staan krijg je van ons een objectieve frisse blik van buitenaf, zoals een gebruiker dat ook heeft. We stellen wensen op en sluiten die altijd af met ‘zodat’ om zeker te stellen dat wat we doen om de juiste reden is.

Uiteindelijk kan er een website of webapplicatie worden ontwikkeld, of gaan we over tot het integreren van verschillende systemen. Drupal helpt hierbij. Samen zetten we complexe vraagstukken om in eenvoudige oplossingen voor de doelgroepen(gebruikers).

Kortom, een strategie- en advies traject dat helpt om de doelen van jouw bedrijf, op gebied van digitale werkprocessen en diensten, concreet te maken en te behalen, of het nu gaat om systeemontwikkeling, -integratie of het introduceren van andere systemen.

Een samenwerking met Atom is een samenwerking voor de langere termijn. Jouw succes is ons succes en samen blijven we daaraan bouwen. Als partner voor uitdagende digitale- en Drupal vraagstukken hebben we een sterk track record.