Opdrachtgever
Photo by Wynand van Poortvliet on Unsplash

Mobiliteitsgeluk Index

Mobiliteitsgeluk Index

In opdracht van De Verkeersonderneming en in samenwerking met Brancom (Design) ontwikkelde Atom Mobiliteitsgeluk Index 2.0. De Verkeersonderneming is onder andere bekend van de campagne http://www.filedier.nl/

Internetbureau Brancom nodigde Atom, als partner voor complexere technische vraagstukken, uit om aan te schuiven bij een offerteaanvraag van de Verkeersonderneming. De aanvraag was voor het vernieuwen van de Mobiliteitsgeluk Index. Een index bedoeld om op basis van enquête het geluk van die persoon te duiden.

Deliverable

Concepting, ontwikkeling enquête systeem

De enquête van de voormalige Mobiliteitsgeluk Index bestond uit een behoorlijk lange lijst met vragen onder elkaar. De vragen waren onderverdeeld in 6 domeinen: gezondheid, sociale omgeving, werken en studeren, vrijheid, leefomgeving en saamhorigheid.

Alle vragen werden direct in het Engels en Nederlands gesteld en ook antwoorden werden in beide talen achter elkaar aangeboden. Dat het hiermee niet de meest vriendelijke enquête was bleek uit het uitstappercentage. Een van de doelen voor de nieuwe versie was dan ook om resultaten tussentijds op te slaan, zodat data per volledig ingevuld domein gebruikt kon worden.

Atom bedacht het concept om de enquête in de vorm van een chat plaats te laten vinden, weliswaar met vaste antwoordmogelijkheden, en werd op basis daarvan samen met Brancom, die het design op zich nam, de opdracht gegund.

Photo by Serhat Beyazkaya on Unsplash

In samenwerking met de drie bedrijven werd het concept verder uitgedacht, ontworpen en ontwikkeld met o.a. de volgende specificaties:

• Respondent kan een avatar/persona kiezen
• Taalgebruik en formulering van de vraagstelling op basis van keuze, bijvoorbeeld wat formeler taalgebruik voor een oudere
• Per mogelijk antwoord op vraagstellingen een unieke reactie
• Gestelde vragen en volgorde van vragen worden bepaald door gegeven antwoorden
• Ja/nee vragen, schaalvragen (0-10) en meerkeuzevragen voor kwantitatief onderzoek
• Open vragen voor verzamelen persoonsgegevens en kwalitatief onderzoek
• Gebruik van beeld en video in vragen en reacties
• Mogelijkheid om alleen bepaalde domeinen in te vullen
• Badge per voltooid domein
• Score waardering op basis van gegeven antwoorden, getoond middels index
• Postcode validatie middels postcodeNL

Uw oplossing?

Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.
Bel Justin of stel een vraag via de site.

Justin van der Raaf
Justin van der Raaf

Meer cases

background

Online ecosysteem juridische modeldocumenten

bg izz

Corporate website ledencollectief IZZ