Opdrachtgever
background

Online ecosysteem juridische modeldocumenten

Een intelligent online ecosysteem op het gebied van zakelijke juridische modeldocumenten, waar zowel advocaten en notarissen als hun cliënten profijt van hebben. Shareforce is het type project waarvan het hart van ontwikkelaars ondernemers en innovators sneller gaat kloppen. Het is een innovatieve, ambitieuze oplossing binnen een traditioneel domein waar technologische vooruitgang niet altijd als natuurlijk of vanzelfsprekend wordt ervaren.


Het project:
Advocaten- en notariskantoren, bedrijven en overheden hebben de behoefte om eenvoudig en kostenefficiënt te kunnen beschikken over up-to-date juridische modellen. In de praktijk zien we het samenstellen van juridische documenten vaak neerkomen op het eindeloos kopiëren en aanpassen van bestaande standaard modellen. Zonder documentatie van veranderingen of aanpassingen, met aanpassing op aanpassing en gebruik van verkeerde versies voor nieuwe kopieën etc. Wellicht dat dit je, als ondernemer, niet onbekend voorkomt zoals bijvoorbeeld bij de arbeidsovereenkomst. Daarnaast blijven veel bedrijven langdurig dezelfde modelovereenkomst gebruiken zonder deze tussentijds te actualiseren, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in wetgeving.

De veronderstelling is nogal eens dat advocaten en notarissen hoge kosten rekenen voor standaarddocumenten en op dat vlak weinig meerwaarde leveren. Terwijl advocaten en notarissen zich juist graag richten op maatwerk en hun cliënten, zowel bij maatwerk als standaard vraagstukken, efficiënt een tegen redelijke kosten willen helpen. Ofwel de mogelijkheid om kwaliteit en up-to-date modelovereenkomsten ook te kunnen aanbieden aan partijen die zich anders tot hergebruik van gratis online documenten zouden wenden.

En er zijn nog veel meer gevallen waarin de huidige manier van samenstellen en onderhouden van documenten op zijn best gebrekkig genoemd kan worden. De initiatiefnemers van Shareforce waren ervan overtuigd dat dit anders kon en zagen ook hoe. Er werd een team gevormd waarbij zowel de opdrachtgever, de technisch partners Polder Knowledge en Atom als ook de eindgebruikers betrokken zijn. Gezamenlijk  werken we aan een intelligent online ecosysteem op het gebied van zakelijke juridische modeldocumenten.

Concept & Techniek:
We namen de principes en zelfs stukjes technologie en concepten uit de eigen branche van applicatie ontwikkeling en pasten ze toe op dit werkveld. Samenwerking, delen, versiebeheer en gecontroleerde distributie zijn enkele van de belangrijkste kenmerken. En als we het over versiebeheer hebben, bedoelen we niet alleen revisie-informatie. Het is mogelijk documenten samen te stellen bestaande ​​uit een combinatie van artikelen die: zelf zijn gemaakt, worden aangeleverd door de gemeenschap, door groepen of door een advocaten- of notariskantoor. Ook kan worden gewerkt vanuit volledige documenten die door dezelfde partijen worden aangeboden als de artikelen, of een nieuw document starten door te uploaden vanuit Word-bestanden. Er is geen limiet aan de diepte van ouders en kinderen die uit één stamboom  zijn afgeleid. De schoonheid zit hem in de update, waarbij de ontwikkelterm ‘merge request’ het beste past. Wanneer een ouder document of artikel wordt gewijzigd, gaat een verzoek tot samenvoeging door de gehele boomstructuur(familie), en wordt bijgewerkt voor zover nodig/gewenst, tot het markeren van reeds ondertekende contracten en meer.

De Word-import is zeker niet de enige hightech-functie in dit project, minstens zo indrukwekkend is de inline-editing, blauwdruk tekst met lagen, AI voor topic-classificatie, clausuleconflictdetectie, geautomatiseerde documentassemblage en peer-to-peer-samenwerking, waardoor gebruikers hun juridische documenten op een gedecentraliseerde manier kunnen delen om die te ontwikkelen en bij te werken.

Visie op techniek:
Er lijkt een constante strijd gaande tussen Content Management Systemen(CMS) zoals Drupal, No-code oplossingen zoals Mendix, Apigility, Betty Blocks en custom code frameworks zoals Laravel, Angular en Symfony. Polder Knowledge en Atom bewijzen dat het beste resultaat kan worden behaald door de best-of-breed platformen te combineren. Dit bewijst dat Drupal als CMS en applicatie framework nu en in de toekomst als stand-alone oplossing inderdaad van grote waarde kan zijn. Drupal speelt zeker ook een sleutelrol in high-end enterprise-oplossingen met duizenden uren aan ontwikkeling zoals bij dit project.


Het process:
In bijna twee jaar tijd werd, door Wouter Ofner, CEO van ShareforceLegal, en Justin van der Raaf van Atom, het idee van een online platform uitgedacht en in concept ontwikkeld, met een resultaat dat de wereld van juridische dienstverlening zoals die van advocaten en notarissen, ingrijpend verandert.

In korte tijd ontwikkelden we een proof of concept(prototype), kreeg Shareforce financiering van grote spelers in het veld en begonnen we met het echte ontwikkelen op Agile werkwijze; met steeds gestructureerd toevoegen en uitbouwen van functionaliteit.

Drupal bewees zichzelf zeer succesvol als een snel prototype framework, waarbij de basiselementen, interface en functionaliteit werden opgezet die de basis zouden vormen voor dat wat nog moest komen. Maar net als in ons geval voor Total Netherlands wisten we dat het bouwen van alle functionaliteit in Drupal op de lange termijn problemen in de architectuur zou opleveren. Daarom hebben we onze vertrouwde partner Polder Knowledge uitgenodigd om met de ontwikkelcapaciteit, het complexe architecturale denken en de niet-Drupal-technologie stack samen wederom een best of breed platform te ontwikkelen. Dit platform is gedeeltelijk gebouwd op Drupal.Momenteel is de hoofdrol voor Drupal die van headless Drupal CMS voor alle gedeelde inhoud tussen de gedecentraliseerde omgevingen. Met de Drupal formulieren als het hart van het platform.

Samen hebben we in de eerste 7 maanden een paar duizend uren opgeleverd en bouwen ze nu al met een eigen team van meerdere FTE's ondersteund door Polder Knowledge en Atom. Het platform is goed gefinancierd en zal enorm worden. Het concept is, sinds de start een paar jaar terug, uitgebreid doorontwikkeld en de visionaire blik, kennis en benadering van techniek van Mark Willemen, Solution architect en ondernemer, is daarbij van onschatbare waarde geweest. Dit project is nu ook in de running voor een Europese subsidie ​​via het EIC Accelerator programma.
 

Meer cases

bg izz

Corporate website ledencollectief IZZ

Drupal applicatie voor Deployment Matters - Technology catalogue

Technologie platform voor de internationale energie industrie