Opdrachtgever
Photo by Gabriel Sollmann on Unsplash

Van CD naar Drupal maatwerk webapplicatie, voor perfect afgedrukte etiketten

NBD Biblion levert producten en diensten die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering van bibliotheken. Een van die producten is het printen van etiketten. Atom werd gevraagd een (web)applicatie te ontwikkelen ter vervanging van de Windows applicatie op CD.  Een Drupal webapplicatie waarbij de, voor iedereen herkenbare, bibliotheek etiketten via elke computer en op verschillende printers zonder problemen kunnen worden afgedrukt.

 

Wij vonden de oplossing

Bibliotheken waren voor het printen van etiketten afhankelijk van een CD rom, de applicatie kon alleen draaien op Windows computers. Regelmatig deed zich het probleem voor dat de etiketten niet goed op het printblad werden afgedrukt. Dit kon niet worden opgelost door een update van de software op afstand, zoals bij webapplicaties vanzelfsprekend is. Dus moest de oplossing worden gezocht in een applicatie die flexibiliteit op afstand wel mogelijk maakt, zodat etiketten via elke computer juist worden uitgelijnd voor het printen. Deze werd gevonden in een maatwerk print applicatie op basis van het Drupal CMS en applicatie framework. 

De Drupal applicatie genereert als printbestand een pdf, zodat etiketten eventueel ook op door NBD Biblion geleverde stickervellen kunnen worden geprint. De uitdaging hierbij was om de pdf met een goede styling weer te geven. Dat vergde de vakbekwaamheid van onze Drupal specialisten. Om het mogelijk te maken via een online webapplicatie etiketten vanaf een pdf bestand te printen moet er rekening worden gehouden met veel factoren. Maatvoering en correctheid zijn daarbij uiterst belangrijk.

Deliverable

Maatwerk Drupal online print (web)applicatie

Samenwerking 

Onmisbaar in het succes hiervan was de samenwerking tussen Atom en NBD Biblion.  Wij werken al jaren in goed overleg samen en het Drupal CMS was dan ook een gezamenlijke keuze. Samenwerken is belangrijk zowel in de ontwerpfase, voor inzicht in het gebruik van de applicatie, als bij het uitvoerig testen aan het eind. Op basis van deze kennis en samenwerking hebben we de applicatie kunnen optimaliseren. Het gebruiksgemak is aanzienlijk verhoogd en alle verschillende toepassingen worden goed ondersteund.

Van alle Drupal websites en applicaties die Atom heeft ontwikkeld of waar we aan hebben meegewerkt voor NBD Biblion, was deze opdracht, door de overgang van CD naar applicatie en de complexe printfunctionaliteit, een van de grotere en meest interessante uitdagingen.

Photo by Zaini Izzuddin on Unsplash

Software as a Service

NBD heeft de stap gemaakt van traditionele software op een CD naar het leveren van een online dienst. De website www.mediaprint.online biedt, via een koppeling met het eveneens door Atom specifiek voor NBD Biblion ontwikkelde Singel Sing on (SSO)* en authenticatie platform genaamd ‘Connect4all’, een echte Software as a Service (SaaS) oplossing aan de klant. 

*Met SSO hebben licentiehouders door eenmaal in te loggen toegang tot meerdere applicaties, terwijl gebruikers en toegang centraal worden beheerd.

 

Een druk op de knop en het werkt

De applicatie wordt centraal op afstand beheerd, doorontwikkeld en aangepast.  Ook de inregeling van toegang voor gebruikers wordt vanuit Connect4all beheerd. Licentiehouders kunnen simpelweg inloggen en de instellingen op elke computer en elke plek gebruiken. Een druk op de knop en etiketten komen perfect uit de printer, klaar om op de boeken geplakt te worden.

‘In samenwerking met onze klant onderzoeken we de beste oplossing voor een optimaal resultaat’

Uw oplossing?

Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.
Bel Justin of stel een vraag via de site.

Justin van der Raaf
Justin van der Raaf

Meer cases

background

Online ecosysteem juridische modeldocumenten

bg izz

Corporate website ledencollectief IZZ