Drupal website beheer en onderhoud (Support)

Als gesproken wordt over CMS systemen dan worden bij Drupal direct de begrippen, veiligheid, openheid/transparantie en regelmatige updates genoemd. Drupal heeft haar zaakjes met betrekking tot veiligheid goed op orde. Atom voert voor al haar klanten periodiek Drupal onderhoud uit, bestaande uit Drupal security, Drupal core en Drupal module updates.

 

Wij nemen graag het beheer en onderhoud, ofwel het Drupal support, van jouw Drupal website, applicatie of platform op ons.

 

Periodiek onderhoud
Elke website, groot of klein, oud of nieuw, Drupal of andere CMS heeft onderhoud nodig en daarvoor een plan. Een goed plan voor het periodiek beheer en onderhoud van je Drupal website is van groot belang voor de veiligheid. 

 

Als onderdeel van de unieke aanpak van Drupal worden ontdekte veiligheidslekken samen met de oplossing, een Security patch of update, centraal gecommuniceerd en beschikbaar gesteld. Dit stelt eigenaren en ontwikkelaars van Drupal websites in staat deze lekken snel te dichten en zeker te zijn van een zo hoog mogelijke veiligheid. Lees meer over de unieke Drupal Security aanpak.

 

De keerzijde hiervan is dat veiligheidslekken bekend en zichtbaar zijn voor iedereen, dus ook voor hackers. Drupal websites die niet actief worden onderhouden lopen het risico om gehacked te worden. Websites worden veel gehacked via geautomatiseerde scripts(stukjes code), het is dus niet zo dat dit alleen grote websites overkomt.

 

Als onderdeel van periodiek Drupal onderhoud, passen wij (security) updates toe. Hierbij stellen wij onszelf de volgende kwaliteitseisen: 

 

 1. Wij garanderen dat kritische updates (score: 15+) onmiddellijk toegepast worden (binnen 4 uur na publicatie), nadat deze door de Drupal community ter beschikking zijn gesteld. 
 2. Security updates volgen, net als normale ontwikkelwerkzaamheden, de gebruikelijk route van interne test, naar acceptatie, naar productie en worden in principe ook aan de opdrachtgever ter acceptatie aangeboden. 
 3. Bij zeer kritische updates neemt Atom indien nodig de rol van opdrachtgever voor het accepteren waar.
 4. Atom biedt het doorvoeren van Drupal updates aan voor een vaste prijs per maand. Daarbij verzorgt Atom ook tussentijdse Drupal updates, als de ernst van de gevonden ‘lekken’ dit nodig maakt.  

Wanneer een Drupal platform is voorzien van geautomatiseerde tests is het mogelijk updates direct en geautomatiseerd toe te passen na het slagen van die tests.

 

Als Drupal specialist houden we jouw Drupal website veilig en uptodate.


Drupal onderhoud en beheer overnemen
Na oplevering van een project voert Atom onderhoud uit op de nieuwe Drupal website, maar wij nemen ook regelmatig bestaande Drupal websites, webshops en applicaties over in onderhoud, beheer en doorontwikkeling. 

 

Bij het overnemen van een bestaande Drupal website of applicaties onderzoeken wij eerst wat de staat is van het platform. We bekijken de manier waarop Drupal is geconfigureerd, welke modules zijn gebruikt en hoe de eventuele Drupal maatwerk code eruit zie; met name of daar is gewerkt conform de Drupal standaarden.

 

Atom hanteert voor het schrijven van veilige en goede code de volgende standaarden:

 • Drupal Coding Standards
 • DrupalPractice Coding Standards
 • PHPstan Level 7

 

Aan de hand van het onderzoek bepalen we of wij mogelijkheden zien om de Drupal website of applicatie in onderhoud  beheer te nemen en of dat er reparaties nodig zijn alvorens wij daarop kunnen en willen doorontwikkelen. Voor Drupal 8 websites kijken wij ook uitgebreid naar de geschiktheid en uitgevoerde voorbereiding of blokkades van de overgang naar Drupal 9. 

 

Het onderzoek is uit te breiden tot een echte Drupal audit, waarbij we de Drupal website of applicatie volledig uitkammen en een diepgaand overzicht met bevindingen en verbetervoorstellen opleveren waarbij we ingaan op:

 • Drupal inrichting en configuratie
 • Drupal module gebruik
 • Drupal maatwerk code
 • Drupal 9 readiness
 • Drupal veiligheid
 • Drupal snelheid en performance
 • Drupal template/theme kwaliteit en werking responsiveness
 • Drupal zoekmachine optimalisatie (SEO)
 • Gebruik van externe bibliotheken

 

Nadat we de Drupal website in beheer hebben genomen kan ook het vervolg van de Drupal ontwikkeling starten. 

 

Preventief Drupal beheer
Het pro-actief beheer betreft het up-to-date houden van de Drupal website; dit is uit te breiden met preventief beheer met als doelstelling het waarborgen en garanderen van een bepaald performance niveau en beschikbaarheid. 

 

Veel monitoring is gericht op snelle en grote veranderingen in gebruik en prestatie van de Drupal website, bijvoorbeeld bij een grote toename aan websitebezoekers al dan niet door een Denial of Service-aanval.

 

Met geavanceerde Drupal monitoring en tools voorspellen we het dichtslibben van het systeem op bepaalde onderdelen. We kijken niet naar veranderingen nu, maar maken gebruik van historische data waarbij onder andere performance van Drupal query's worden gemeten en vergeleken. Wanneer een query, qua verbruik, niet in verhouding tot gebruik van het systeem groeit, maar exponentieel, wordt dit gedetecteerd en kunnen wij dat verhelpen, nog voordat de ICT infrastructuur daar problemen van ondervindt. 

 

Deze mogelijkheid tot preventief onderhoud, het voortijdig signaleren, vermijden of oplossen van performance problemen, maakt dat een goede performance voor de eindgebruiker gewaarborgd wordt; in tegenstelling tot reactief(ad hoc) optimalisatie: in reactie op performance klachten van gebruikers of als inzicht uit onze Drupal audit.

 

Atom Scanning Tunneling Microscope

Atom heeft voor intern gebruik een tool ontwikkeld genaamd ‘Atom Scanning Tunneling Microscope’. Hiermee maken we centraal per klant inzichtelijk welke Drupal modules er worden gebruikt, of dit de laatste versies zijn en of er een security patch beschikbaar is. Op die manier voorkomt Atom dat er, bij het uitkomen van security updates, Drupal websites handmatig moeten worden gecontroleerd op gebruik van modules en daardoor wellicht worden overgeslagen.